2024-ի առաջիկա տուրեր

Մարտ
ՎԵՐԵԼՔ ՄԵԾ ՄԱՅՄԵԽ
ՎԵՐԵԼՔ ՄԵԾ ՄԱՅՄԵԽ
03.03
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
08.03 - 10.03
ՎԵՐԵԼՔ ԻԼԿԱՍԱՐ + ԻԼԿԱՍԱՐԻ ԲԵՐԴ ԵՎ ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԻ ՁՈՐ
ՎԵՐԵԼՔ ԻԼԿԱՍԱՐ + ԻԼԿԱՍԱՐԻ ԲԵՐԴ ԵՎ ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԻ ՁՈՐ
10.03
ԹՂԻԹ ԲԵՐԴ ԵՎ ԶՈՐԱՎԱՆ (ՔԱՅԼԱՐՇԱՎ)
ԹՂԻԹ ԲԵՐԴ ԵՎ ԶՈՐԱՎԱՆ (ՔԱՅԼԱՐՇԱՎ)
16.03
ԿՈՇԱԲԵՐԴ ԵՎ ՄԱԴԱՆ (ՔԱՅԼԱՐՇԱՎ)
ԿՈՇԱԲԵՐԴ ԵՎ ՄԱԴԱՆ (ՔԱՅԼԱՐՇԱՎ)
17.03

Ապրիլ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
05.04 - 07.04
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
05.04 - 07.04
ՄԵՂՐԻ + ԿԱՊԱՆ, ՈՐՈՏՆԱՎԱՆՔ, ՏԱԹԵՎ 2 ՕՐ
ՄԵՂՐԻ + ԿԱՊԱՆ, ՈՐՈՏՆԱՎԱՆՔ, ՏԱԹԵՎ 2 ՕՐ
06.04 - 07.04
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
12.04 - 14.04
ՄԵՂՐԻ + ԿԱՊԱՆ, ՈՐՈՏՆԱՎԱՆՔ, ՏԱԹԵՎ 2 ՕՐ
ՄԵՂՐԻ + ԿԱՊԱՆ, ՈՐՈՏՆԱՎԱՆՔ, ՏԱԹԵՎ 2 ՕՐ
13.04 - 14.04

Մայիս
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
01.05 - 05.05
ՀԱՄՇԵՆ, ՏՐԱՊԻԶՈՆ, ՏԱՅՔ, ԷՐԶՐՈՒՄ 5 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ, ՏՐԱՊԻԶՈՆ, ՏԱՅՔ, ԷՐԶՐՈՒՄ 5 ՕՐ
01.05 - 05.05
ՊՈԼԻՍ - ՍՏԱՄԲՈՒԼ 5 ՕՐ
ՊՈԼԻՍ - ՍՏԱՄԲՈՒԼ 5 ՕՐ
02.05 - 06.05
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
03.05 - 05.05
ԱՆԻ ԵՎ ԿԱՐՍ 4 ՕՐ
ԱՆԻ ԵՎ ԿԱՐՍ 4 ՕՐ
09.05 - 12.05

Հունիս
ՀԱՄՇԵՆ, ՏՐԱՊԻԶՈՆ, ՏԱՅՔ, ԷՐԶՐՈՒՄ 5 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ, ՏՐԱՊԻԶՈՆ, ՏԱՅՔ, ԷՐԶՐՈՒՄ 5 ՕՐ
05.06 - 09.06
ՄՈւՇ ԵՎ ՍԱՍՈՒՆ 5 ՕՐ
ՄՈւՇ ԵՎ ՍԱՍՈՒՆ 5 ՕՐ
05.06 - 09.06
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
07.06 - 09.06
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
12.06 - 16.06
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
14.06 - 16.06

Հուլիս
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
05.07 - 07.07
ՎԵՐԵԼՔ ՄԱՐԱԹՈւԿ ԵՎ ԾՈՎԱՍԱՐ, ՍԱՍՈւՆ Ու ՄՈւՇ 2024
ՎԵՐԵԼՔ ՄԱՐԱԹՈւԿ ԵՎ ԾՈՎԱՍԱՐ, ՍԱՍՈւՆ Ու ՄՈւՇ 2024
11.07 - 14.07
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
12.07 - 14.07
ՀԱՄՇԵՆ, ՏՐԱՊԻԶՈՆ, ՍԵՎ ԾՈՎ 4 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ, ՏՐԱՊԻԶՈՆ, ՍԵՎ ԾՈՎ 4 ՕՐ
18.07 - 21.07
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
19.07 - 21.07

Օգոստոս
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
02.08 - 04.08
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱ 10 ՕՐ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱ 10 ՕՐ
07.08 - 16.08
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
08.08 - 12.08
ՎԵՐԵԼՔ ԱՐԱՐԱՏ 2024
ՎԵՐԵԼՔ ԱՐԱՐԱՏ 2024
08.08 - 12.08
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
09.08 - 11.08

Սեպտեմբեր
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
13.09 - 15.09
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
13.09 - 15.09
ՎԱՆ-ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ 6 ՕՐ․ ՄԱՍ 1
ՎԱՆ-ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ 6 ՕՐ․ ՄԱՍ 1
17.09 - 22.09
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
20.09 - 22.09
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 5 ՕՐ
25.09 - 29.09

Հոկտեմբեր
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
04.10 - 06.10
ՀԱՅՈՑ ՄԻՋԱԳԵՏՔ 7 ՕՐ
ՀԱՅՈՑ ՄԻՋԱԳԵՏՔ 7 ՕՐ
05.10 - 11.10
ԽՈւՃԱՊԻ ՎԱՆՔ (ԲԱՑԱՌԻԿ ՔԱՅԼԱՐՇԱՎ)
ԽՈւՃԱՊԻ ՎԱՆՔ (ԲԱՑԱՌԻԿ ՔԱՅԼԱՐՇԱՎ)
06.10
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
ՀԱՄՇԵՆ 3 ՕՐ
11.10 - 13.10
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 3 ՕՐ
11.10 - 13.10

Ֆիլտր